Medezeggenschap

 Leden van de MR

Namens de ouders:

Bram Thijssen (voorzitter)
Ruud Koch

Namens het team:
Daniëlle Peters
Renée van Soest

Emailadres: medezeggenschapsraad@avonturier.nl

Verslagen MR
Het jaarplan en de notulen van MR vergaderingen zijn
op school in te zien.