Medezeggenschap

Leden van de MR

Namens de ouders:

Bram Thijssen (voorzitter)
Ruud Koch

Namens het team:
Daniëlle Peters
Renée van Soest

Emailadres: medezeggenschapsraad@bs-despringplank.nl

Verslagen MR
Hieronder kunt u het jaarplan en de notulen lezen van de MR vergaderingen.
Oudere notulen zijn op school in te zien.

Schooljaar 2018-2019
Notulen september 2018
Notulen oktober 2018
Notulen december 2018
Notulen 21 januari 2019
Notulen 11 maart 2019
Jaarplan MR schooljaar 2018-2019