Een actieve start van het nieuwe schooljaar bij Kindcentrum De Springplank in Koningslust. In het kader van het “Gezonde Kindcentrum van de Toekomst” is De Springplank gestart met ‘Natuurlijk Bewegen’. Vanaf dit schooljaar zullen de kinderen van de Springplank dagelijks meer gaan bewegen. Tussen de lessen door wordt er naar buiten gegaan en worden verschillende beweegvormen ingezet. De combinatiefunctionarissen van Vorkmeer hebben onlangs een training ‘Natuurlijk bewegen’ gevolgd en zullen het komende jaar de medewerkers van de Springplank begeleiden in het uitvoeren van ‘Natuurlijk Bewegen’.

Het invoeren van de methodiek ‘Natuurlijk bewegen’ is onderdeel van het project ‘Gezonde Kindcentra van de Toekomst’. Dit project van onderwijsstichting Prisma, Hoera Kindercentra en de Universiteit Maastricht richt zich op het integreren van gezondheid in de verschillende kindcentra. Met steun van de Provincie Limburg zetten Prisma, Hoera en de Universiteit specifiek in op een impuls en kwaliteitsverbetering van bewegen en gezonde bewuste voeding. Door nauwe samenwerking met de gemeente Peel en Maas vindt een doelgerichte borging binnen de regionale initiatieven plaats. “Gezonde kindcentra van de toekomst” worden in de dagelijkse praktijk van verschillende kindcentra ingevoerd in een periode van vier jaar. Het doel is het verbeteren van mentale en fysieke gezondheid, leefstijlgedrag en leerprestaties van kinderen, beginnend op een jonge leeftijd. De Universiteit Maastricht voert daarbij onderzoek uit naar het effect van de gezondheidsinterventies en kijkt naar de manier waarop de kindcentra zich ontwikkelen tot Gezonde Kindcentra. Er wordt onderzocht wat er nodig is voor het realiseren van de veranderingen en er wordt gekeken waar directeuren en medewerkers rekening mee moeten houden bij het ontwikkelen van een Gezond Kindcentrum van de Toekomst. Naast het realiseren van duurzame, gezonde kindcentra binnen Peel en Maas wordt hiermee belangrijke kennis verworven die benut wordt bij het realiseren van gezonde kindcentra in het gehele land.

Omroep Peel en Maas maakte een nieuwsitem van de ‘Natuurlijk bewegen’ start bij de Springplank!

https://www.omroeppenm.nl/kinderen-koningslust-gaan-elke-dag-bewegen/tvgemist/item?2dVw6nmlAJiTIGaVns61jdT1mDBXTCXA

Meer informatie over het project? Neem contact op met Lies Bongers, Procescoördinator, lies@prisma-spo.nl of telefonisch 06 31 24 11 85.